Cook Islands

We aim to encourage Cook Islanders to speak their language. Sharing community notices, news from Cook Islands communities across New Zealand, Australia.

"Te inangaro pakariia nei te iti tangata Kuki Airani kia tuatua I to tatou uaorai Reo Maori Kuki Airani . Kia taokotai tatou ite au tuanga akakitekite, te nuti note tukuanga ki rotopu I to tatou iti tangata Kuki Airani, I Nuti Reni nei pera kite enua Autireria"

Podcasts More Podcasts

Latest Videos More Videos